Települések és históriák

Játékunkban jelenleg a következő településeket és históriákat találhatod meg:

Albár

A bujdosó Görgey

Alistál

Alistál, Felistál, Tőnye névmagyarázó mondája
Az alistáli boszorkányfa

Alsószeli

"Hogyan csúfolják falumat?"
A híres pásztor
Akasztott ember a mestergerendán
Alsószeli nevének eredete
Alsószeliek éjféli miséje
Ki verekszik az országban?
Kukoricás Dzsanga lucaszéke

Bacsfa

A tüzesember
Hogyan keletkezett a szentantali templom?

Balony

A balonyi harangozók
A kis herceg báránykája
Bonifác, a vallató 
Muki bácsi 
Patkós Körmendiné

Barsbaracska

Török temetés

Barsvárad

A gonosz grófnő keresztlánya

Béla

A megrontott kenyér
A tésztát őrlő molnár
Boszorkány macska alakjában 1.
Emberek csontját kiszedő boszorkányok

Bény

A bényi kurta szoknya
A bényi sáncok elfoglalása
A boszorkány, aki meg akart halni
Brada csősz

Bős

A bősi asszony meg az ördög
A Tündérkertben született király
Bős neve
Hogyan szerezték vagyonukat a bősi Derzsyek
Jó, hogy nincs kereke a földnek
Tűztündérek és gónófiak

Csallóközaranyos

A beszélő kepe
A csallóközi arany felfedezésének története
Hazajáró halott

Csallóközcsütörtök

A csütörtöki tüzesember

Csallóközkürt

A templom rejtett kincsei

Csallóköztárnok

A tárnoki kántor
Iglicz

Csécsénypatony

Tündér Ilona és a királyúrfi

Cséfalva

A káromkodó gazda

Csenke

Tyúk a karón

Csicsó

A csicsói Lion-tó
A híres bakonyi betyár és csicsói szeretője
Rózsa Sándor Csicsón
Sánta Kata és a Kaszás

Csilizradvány

Radvány híres várkastélya és a hírhedt haramiák
Tündérfátyol

Csölle

A csöllei bakter

Csölösztő

A boszorkány halála
A csölösztőiek vizája
A nímöt csizmája

Csukárpaka

Párbaj a csatatéren

Damazérkarcsa

A Karcsák eredetéről

Deáki

A garabonciás diák földet hoz föl a feneketlen tóból
A vihart hozó garabonciás

Dercsika

Dercsika neve
Hétjámborok szigete

Diószeg

A cigányok ősei

Doborgaz

A doborgazi haltündér
A Görgeteg erdő mondája
Doborgaz mondája
Soós Péter

Dunajánosháza

A furfangos szabó
A makacs halászlegény

Dunaszerdahely

A garabonciásokról
A Kondé-család mondaköre
A Pókateleki Kondé család névmagyarázó mondája
 A szerdahelyi kastély urának története

Éberhard

A vörös barátok
Az ürge búcsú

Egyházgelle

A gellei pap jóslata  
Bartal László

Egyházkarcsa

A tudós kanász

Ekecs

Az ekecsi Nap

Érsekújvár

A huncut gazda és a török boltos
A sövénybe font legény
Az újvári vérpad (részlet)
Érsekujvár megvétele (részlet)

Feketenyék

A rászedett gazda
A székely menyecske, az ördög és a huszár
A zöld vadász
Feketenyéki haramiák

Fél

A féli bakter
Táncoló boszorkányok

Felbár

Jaj Istenem, hová tegyem?
Táltosok vetélkedése

Felsőszeli

A csörgőskút tündére
A szegény favágó gyermekei és a gonosz boszorkány
Az árva leány
Az öt törpe ajándéka
Marcika és a gonosz mostoha

Felsővámos

Furfangos utazás

Galánta

A két rabbi
Ó-Galánta

Gúta

A gútai ember meg a hánytató
Jancsi cigány meg a német

Gyulamajor

A tudós pásztor bosszúja
Summás Marci

Hetény

A Muszkakő

Hidaskürt

A juhászlegényből lett királyfi
Birsalmafa

Illésháza

Földes Zsófia kriptája zárókövének kalandos története
Tündérek az illésházi réten

Ímely

Ímely dűlőnevei

Jattó

Jattó nevének eredete

Jóka

A jókai kőkecske
A királykisasszony jegye
A különös parippa
A megpatkolt boszorkány 1.
A suszter felesége
A szegény ember vására
A szorgalmas meg a lusta leány
Az agyafúrt cigány
Az ördög ajándéka
Ilka vára
Jóka névmagyarázó mondája
Mit kívánsz? Ajtónyílást?

Kamocsa

Irmucs és a mákostészta

Kéménd

A furfangos ács és a Halál
A halottakon osztozkodó legények
A kéméndi Boszorkány köz
A ködöt mérő kéméndiek
A lóvá tett férj
A pletykás asszonyok
A rászedett ajtótolók
Az akasztott ember
Az átok ereje
Boszorkány fekete csibe alakjában
Kísértetkocsis
Mátyás király Kéménden
„Ilus néne, átmentek má a juhok?“

Keszölcés

Boszorkány-eskü

Kicsind

A kicsindi Németkalap

Királyfia

Királyfia névmagyarázó mondája

Királyrév

A Feketevíz sárkánya
A királyrévi kecskebogyók
Galamblelkű

Kislúcs

Hat osztrák dragonyos és a kislúcsi határőr

Kismácséd

Szent Péter és a kismácsédi pap

Kisudvarnok

A beteg királyról. Mindenki megbecsülése.
Az elátkozott kígyó
Az engedelmes király
Az ördögnek ígért gyermek
Véres oltárok

Kisújfalu

A kisújfalusi Mátyások eredete
Az úszó szigetek
Mátyás király és a holló
Mátyás király meg a cinkotai kántor

Kőhídgyarmat

Elvitte az ördög a papot!

Komárom

Klapkáék kegyelme
Komárom mondája

Komáromszentpéter

A bátor ember
A buta legény
A furfangos leány
A gyáva ember
A gyilkos káposztakő
A legnagyobb hazugság
A mákos dödölle
A malac meg a kukurica
A menyecske meg az anyós
A níma leány legínye
A szentpéteri csudakút
A találékony Mariska nénje
Az elveszett nyomtatórúd
Hermina néni lehellete
Hogyan lehet boszorkányt fogni?
Incselkedő boszorkányok
Karcsi bácsi meg a sógora
Kiből lehet boszorkány?
Különös lopás
Mátyás király és a cinkotai kántor
Patkós Körmendiné 2.
Szokatlan éjféli látogató
Szűz Mária egy kürti körtefán
Úritök az ablakban

Komját

A komjáti templom legendája

Kürt

A ciglédi forrás keletkezése
A farkaskereszt
A góréi kereszt
A lezuhant lovak
Az aranyhíd Ciglédből Rómába
Az ellopott asszony

Macháza

A macházi nyulak

Madar

Madar neve

Magyarbél

Morgó

Magyarsók

A falu története
Sook matyer

Martos

Feszty
Mese a vámos legkisebb fiáról

Megyercs

Megyercs községben hogyan csapták meg a ladikot

Mocsonok

A vágvecsei Pénzes verem

Muzsla

Füstös mennyegző

Nádszeg

A Kasztról-kép
Amikor a hajnal kétszer hasad
Törökülésben

Nagyabony

A nagyabonyi cigányprímás és Beethoven
A nagyabonyi templom
Nádvár
Rénypuszta története
Templom és korcsma

Nagybodak

A kisbodaki révész
A tüzesemberekről
Lakat a szájon

Nagyborsa

A bátor falu

Nagyfödémes

A három bűvös ajándék
A ló, a tehén meg a szamár
A szerencsés kártyások
A szúnyog teremtése
A vadgalamb és a szarka
Halottszerető
Szent Péter szamarat árul
Tudós pásztorok vetélkedése

Nagylég

Az első nagylégi focimeccs története

Nagymácséd

A kocsmaajtót méregető ember
A magyar igazság
A nagymácsédi kásások
A nagymácsédiakról meg a szerelmes levélről
Krisztus és az életre keltett csontváz
Mátyás király és az öreg katona
Rákóczi fája
Szent Péter és a lópatkó
Szent Péter Isten akar lenni

Nagymad

A király átka 
A madi bicsak
Mátyás király fája

Nagymagyar

A falu nevének eredete
A nagymagyari alagút 

Nagymegyer

A Mátyás fa legendája
Az aradi tizenötödik
Malac az árnyékszéken
Mátyás király kiváltságlevele
Weisz úr, a nagymegyeri trafikos

Nagyölved

A titkos menedékhely
Asszonytábor
Az osztrákok Nagyölveden

Nagyszarva

A tejfalusi nemesek háborúja
Adatok az igliczről
II. Lajos a nagyszarvai kastélyban

Naszvad

A boszorkány tudományszerzése
A boszorkánymulatságra elszegődött dudás

Nemesgomba

Rákóczi fája

Nemeskajal

A boszorkányoknak ellenszegülő asszony
A cigány és a Szent Antal szobor
A kajali lólopók
Az elsüllyedt nemeskajali templom
Boszorkány szerelmi varázslása
Cigány a templomban

Nemeskosút

A hűség faluja

Nyárasd

Egy roppant béka...
Különös orvosság

Nyékvárkony

Az elvarázsolt királylány és a katona

Ógyalla

A boszorkány tudományszerzése
A leányt rontó boszorkány
A lovaskocsikat elvezető öreg mérnökök
Az elátkozott kastély
Az öngyilkos és az ördögök
Boszorkány macska alakjában 2.

Ógyalla - Bagota

A lovaskocsit elnehezítő Halál
Az ember hátára ülő boszorkány
Tehenet rontó boszorkány
Tüzes ember (Inzsellér)

Padány

A padányi boszorkányégetís

Pat

A malmot kereső legény

Perbete

Perbetei remeték

Pered

Pered és Szered vetélkedése

Pinkekarcsa

A cigány és a pap
A pinkekarcsai kápolna története

Pozsony

"Életünket és vérünket a királynőért!"
A majominas
Favár helyén kővár

Pozsonyeperjes

Az eperjesi Sárkánytó
A búzakalász eredete
Jézus a búzában
Mátyás király álruhában

Pozsonypüspöki

A pozsonypüspöki macskarév
Az Aranykert története
A garabonciás
A lidérc
Vízi ember

Pozsonyvezekény

A község neve

Réte

Az első focicsapat

Sárosfa

A sárosfai öregasszony meg az iglic
A sárosfai pipatemetés

Siposkarcsa

A kutyabűvölő pásztor

Somorja

A Pipagyújtó emlék és a kísértetek
A pomléi kincs
A somorjai Frank-féle ház legendája
A tüzes kocsi
A halottgyalázó
Vértanúk

Süly

A sülyi kísértet
A tolvaj gróf büntetése

Szap

A szapi tüzesember
Veszélyes játék

Szelőce

A sókszelőcei gyógyító ember

Szemet

A szemeti sárkány

Szenc

A borbélyinas meg az ördögfiókák
A harangok visszatérése
A szenci kincs
Az iskola szelleme

Szőgyén

A mester úr ostyája
A szőgyéni betyár

Taksonyfalva

Taksony vezér

Tallós

A tallósi molnár feltámadása
Cigány a vádlottak padján
Pocik cigány, a hegedűs
Tallós község neve

Tardoskedd

A boszorkány mint éjjeli nyomódémon
A csodálatos fűzfavessző
A három királyfi és a szegény asszony lánya
A jóslókönyv
A szegény ember szolgája
A tardoskeddi lakodalom
Az együgyű cigány
Az örök ifjúság vize

Tejfalu

A gazda és az ördög
A pásztor leánya
A tollfosztó asszony és a bakter
A zsugori kocsmáros és a furfangos cigány
Ahol a bikát is kiharangozták
Az igazságos bíró
Jótett helyében jót várj!
Péter bácsi
Tejfalu neve

Tornóc

Az igazságos ember

Udvard

Az esti harangszó
Mulatságok udvardon
Szekula és Mikula

Újbars

Az ördög és a molnárlegény

Vága

A vágai pukancások
Babonás pukancisok
Bariska
Józsa Elek szerencséje

Vágfarkasd

A szolgálólegény aranya

Vágfüzes

A füzesi fehér asszony és a kis-szigeti ördög

Vághosszúfalu

A szentharaszti legenda
A tüzes csikó
A vághosszúfalusi néma barátok
Szent Péter és a részeg emberek

Vágkirályfa

A cigány és a pap
A jószívű vándor
A legfontosabb szakma
A Szentlélek
A visszaragasztott fejű katona
Az anyját büntető fiú
Az engedetlen Halál
Jézus Krisztus szamarat árul
Miért szereti Jézus a boszorkányokat?
Mióta van az asszonyok ereje a nyelvükben?

Vágvecse

A halvaszületett gyermekek megkeresztelése
A kuglizó kísértet
A mérnök lelke
A pofozkodó kísértet
A pokolba jutott bűnös ember

Vajka

A golyvás Krisztus-kép
A patkányküldő huszár
A rászedett vajkaiak
A szükség
Az idegen
Flórián a rozsban
Katalin vára
Különös fűnyírás
Táltos Kelemen Dénes
Vajka eredete

Vásárút

A görbepálcás látogató
A rajtaütés 
Erzsébet királynő fái Vásárúton

Vízkelet

A fekete macska temetése
Mese a juhászlegényről

Vők

A vőki Hideghétyek megvagyonosodásának változata
Hogyan gazdagodtak meg a vőki Hideghétyek?

Zselíz

Franz Schubert Zselízen
György lovag és a zselízi templom oltárköve

Zsigárd

A gyereket elcserélő boszorkány
A megpatkolt boszorkány 2.
A rászedett asszony
A rózsából lett lány
A veressipkás
Boszorkány fekete kotlós alakjában
Butából okos
Szent Péter és az ivós ember

Zsitvatő

A zsitvatoroki béke